«Guşlar-tebigatyň bezegi»

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde sagat 15:00-da guşlaryň halkara güni mynasybetli «Guşlar-tebigatyň bezegi» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar. Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92