«Nowruz – täze günüň, täzelenişiň toýy»

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2024-nji ýylyň 15-nji martynda sagat 10:00-da Milli bahar baýramy mynasybetli «Nowruz – täze günüň, täzelenişiň toýy» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar. Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92