Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy–parahatçylygyň kepili

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2022-nji ýylyň  8-nji dekabrynda sagat 10:00-da Bitaraplygymyzyň ХХVII ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy–parahatçylygyň kepili» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92