Watan gahrymanlary unudylmaýar

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2022-nji ýylyň  3-nji oktýabrynda sagat 10:00-da Hatyra güni mynasybetli «Watan gahrymanlary unudylmaýar» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92