Keşdelere siňen nepislik

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2022-nji ýylyň  17-nji awgustynda sagat  10:00-da «Keşdelere siňen nepislik» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92