Çagalar geljegimizi nurlandyrýan güneş

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýylyň  1-nji iýunynda sagat 11:00-da Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli gurnalýan «Çagalar geljegimizi nurlandyrýan güneş» atly serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92