Berkararlygyň synmaz sütünleri

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda sagat 15:00-da Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Berkararlygyň synmaz sütünleri» atly sergisiniň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92