Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda sagat 11:00-da 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli gurnalýan «Watan mertleri baky ýaşaýar»

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýylyň  7-nji maýynda sagat 11:00-da 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli gurnalýan «Watan mertleri baky ýaşaýar» atly serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92