Dürler hazynasy

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli gurnalan  “Dürler hazynasy” atly serginiň açylyşyna ony synlamak isleýänleriň hemmesini 2020-nji ýylyň 14-nji dekabrynda sagat 15:00-da çagyrýar.