Guşlar tebigatyň bezegidir

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Halkara guşlar güni mynasybetli gurnalan “Guşlar tebigatyň bezegidir” atly serginiň açylyşyna gatnaşmak isleýänleriň hemmesini 2020-nji ýylyň 1-nji aprelinde sagat 15:00-da myhmançylyga çagyrýar.