2019-njy ýylyň 25-nji dekabrynda muzeýdäki gurnaklarda çagalaryň arasynda şadyýan bäsleşikler geçirildi

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde hereket edýän gurnaklarda Täze ýylyň öňüsyrasynda çagalar üçin gyzykly tapmaçalar, matallar, şadyýan bäsleşikler taýýarlanyldy we geçirildi.