Türkmenlerde düýe bezemegiň gadymy däpleri

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2024-nji ýylyň 10-njy iýulynda sagat 10:00-da Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk doglan gününe bagyşlap “Türkmenlerde düýe bezemegiň gadymy däpleri” atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar. Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy. Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92