Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunçaV-nji Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi sagat 9:00-dan 23:00-çenli işleýänligini habar berýäris.

Görmäge isleg bildirýänleri muzeýe çagyrýarys!